Мамандықтар

1. Мамандығы: 0101000-Мектепке дейінгі тәрбие және оқу
Біліктілігі: 0101023-Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

2. Мамандығы: 0103000-Дене тәрбиесі және спорт
Біліктілігі:0103023-Дене тәрбиесі және спорт пәнінің мұғалімі
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

3. Мамандығы: 0105000-Бастауыш білім беру
Біліктілігі:0105013-Бастауыш білім беру мұғалімі
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

4. Мамандығы: 0108000-Музыкалық білім беру
Біліктілігі:0108013-Мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарындағы музыка пәнінің мұғалімі
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

5. Мамандығы: 0111000-Негізгі орта білім беру
Біліктілігі:0111013-Қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

6. Мамандығы: 0401000-Кітапхана ісі
Біліктілігі:0401013-Кітапханашы
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 1 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай

7. Мамандығы: 0402000-Дизайн
Біліктілігі:0402013-Дизайнер
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 3 жыл 10 ай

8. Мамандығы: 0518000-Есеп және аудит (салалар бойынша)
Біліктілігі:0518033-Экономист-бухгалтер
Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде - 1 жыл 10 ай, 9 сынып негізінде - 2 жыл 10 ай

Қазақ